ILLUSTRATION 

Illustrationer till läromedel, förlag, tidningar, företag, behandlingsmaterial och utbildningsmaterial för barn.

PORTFOLIO >>

TIDNING

Design och produktion av tidningar och magasin. Designmallar för alla typer av sidor i tidningen. Löpande layout av befintliga tidningar. 

CASE >>

BRANDING

Design av logotyper och grafiska identiteter för ditt varumärke. Design av visuella identiteter för  workshops eller event.

CASE >>

ANIMATION

Rörlig grafik och animerade illustrationer som kan användas i filmer, sociala kanaler och webbsidor.

Motion graphics.
CASE >>

DESIGN

Design och produktion av print- och digitala produkter som t.ex. banners, annonser, tidningar, rollups, broschyrer, visitkort, bildväggar, kataloger.

CASE >>

WEBBDESIGN

Design av responsiva webbsidor i onlineverktyget Wix. Mobilanpassat och sökordsoptimerat. Kurs i hur du själv uppdaterar text, bild och film. 

CASE >>

Bergman Illustrerat vill kommunicera på ett medvetet sätt i sitt arbete och har alltid med sig ett reflekterande kring genus, normer, jämställdhet och miljö.
  • Instagram
  • Facebook

ART DIRECTOR  –  GRAFISK FORMGIVARE  –  ILLUSTRATÖR – STOCKHOLM