KUNDER

Ett urval av mina kunder:

Affärsvärlden

Håll Nollan

Svensk Vindenergi

Futurniture

Calazo förlag

EasyFairs

AkademikerAlliansen

Sanoma Utbildning

Italienska Statens Utrikeshandelsbyrå

Sveriges Ingenjörer

Smart Senior

Röda Korset

National Geographic

Kaustik AB

Kandidata

Energiforsk

Watt-S

Live-in

Sveriges Kommuner & Landsting

Boverket

Nacka Terapi

Sandsoul

Borand

Madeleine Johansson Music

Volt Biologi

Uni:k Café

Sjörestaurering Sverige AB

Bergman Illustrerat vill kommunicera på ett medvetet sätt i sitt arbete och har alltid med sig ett reflekterande kring genus, normer, jämställdhet och miljö.
  • Instagram
  • Facebook

ART DIRECTOR  –  GRAFISK FORMGIVARE  –  ILLUSTRATÖR – STOCKHOLM