TIDNING / MAGASIN

Behöver du hjälp med att designa och layouta en tryckt tidning eller magasin? 

Jag har lång erfarenhet av design och produktion av tryckta tidningar / magasin. 

Jag kan redesigna befintlig tidning eller bygga upp en helt ny tidning beroende på era behov. Kanske vill ni bara ha löpande produktionshjälp av en befintlig tidning. 

Jag har även lång erfarenhet av annonskontroll och kan även ta den biten. 

Magasin Sjöstaden:

2014 skapade jag och Olof Plym Forshell – Plym&Bergman – en helt egen tidning som vi distribuerade i Hammarby Sjöstad. Vi designade och producerade hela tidningen och kontrollerade samtliga annonser.

Aiai Magasinet:

Plym&Bergman designade Kaustiks helt nya kundtidning Aiai-magasinet när den startade och producerade tidningen löpande under flera år.

Här kan du se exempel på den >>

Smart Senior:

Plym&Bergman producerade Smart Seniors kundtidning under flera nummer.

All annonskontroll ingick även i uppdraget.

Bergman Illustrerat vill kommunicera på ett medvetet sätt i sitt arbete och har alltid med sig ett reflekterande kring genus, normer, jämställdhet och miljö.
  • Instagram
  • Facebook

ART DIRECTOR  –  GRAFISK FORMGIVARE  –  ILLUSTRATÖR – STOCKHOLM