TIDNING / MAGASIN

Behöver du hjälp med att designa och layouta en tryckt tidning eller magasin? 

Tillsammans med Olof Plym Forshell tar jag tidningsuppdrag – Team Plym&Bergman

Vi har lång erfarenhet av design och produktion av tryckta tidningar.

Vi kan redesigna befintlig tidning eller bygga upp en helt ny.

Vi kan sköta den löpande layouten och erbjuder som team att vi

kan illustrera artiklar eller fotografera. 

Magasin Affärsvärlden

Layout och löpande layout 2021–

Uppdragsgivare: Börsplus AB

Magasin Sjöstaden

Design och löpande layout / annonskontroll

Uppdragsgivare: Vår egen tidning

Team: Plym&Bergman

Publicering: varje månad

Aiai Magasinet

Design och löpande layout

Uppdragsgivare: Kaustik AB

Team: Plym&Bergman

Smart Senior

Löpande layout och annonsproduktion

Uppdragsgivare: Smart Senior

Team: Plym&Bergman