top of page

Grafisk form och illustration av böcker

Jag har haft förmånen att få illustrera och formge flera inspirerande böcker under min karriär. Två av dessa böcker, "Solrosfrön" och "Flyktfåglar," föddes ur samarbete med den kreativa författaren och bildterapeuten Viveca Nordlander. Tillsammans omsatte vi Vivecas idéer om att hjälpa barn på flykt som kom till Sverige i dessa två böcker.

 

Ett annat betydelsefull bokprojekt, "Sjukt Viktigt," tog sin början från Monika Nyströms vision om att stödja barn som tillbringar mycket tid på sjukhus. Genom vårt samarbete skapade vi en bok för barn som av olika själ vistas mycket på sjukhus och hjälper barnen att prata om och bearbeta sina upplevelser.

 

"Barnens utebok" blev en verklighet tack vare Karin Runesson från Falun, som hittade mitt arbete online och insåg att vi skulle vara ett bra team för att skapa en bok som uppmuntrar barn att utforska naturen. Samarbetet fortsatte när vi tillsammans skapade "Barnens fjällbok”.

bottom of page