top of page
Illustration Region Skåne

Illustration för BUP Region Skåne. Se fler här >>

serie-lejon-2.jpg

Illustrationer till Barnafrids övningsbok, som riktar sig till barn och ungdomar som går i behandling i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT. Framtagen i samarbete med Rädda Barnen och BUP Traumaenhet vid Stockholms läns landsting.

Här kan du se boken >>

Flyktfåglar

METODMATERIAL

Jag gör illustrationer för metodmaterial och traumamaterial för barn. Som illustratör har jag en tydlig  och pedagogisk stil som inte är alltför barnslig i sitt uttryck. I workshops har det visat sig att barn och tonåringar lätt att ta till sig mina illustrationer. Jag har ritat metodmaterial för till exempel stamning, BUP, traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, oro/ångest, barn på flykt. 

 

Metodmaterial

Tillsammans med bildterapeuten Viveca Nordlander har jag utvecklat metodmaterial för barn på flykt som tar hjälp av barnens närmaste vuxennätverk för att samtala om deras upplevelser. Tillsammans med Röda korsets kompetens och en gemensam workshop tillsammans med barn utvecklade vi en specialversion av boken Flyktfåglar. Med hjälp av Idéer för livet (skandia) har vi kunnat ta fram boken Solrosfrön. 

Läs mer om böckerna här:

– Solrosfrön >>

– Flyktfåglar >>

– Sjukt Viktigt >>

Workshops med barn och ungdomar

Jag har gjort workshops med nyanlända barn på flykt där jag tillsammans med Röda Korset och bildterapeuten Viveca Nordlander analyserat hur barn uppfattar mina illustrationer. BUP Region Skåne har tillsammans med en grupp ungdomar analyserat de illustrationer jag ritat för dem. Ungdomarna har varit överlag nöjda med stilen och förutom mindre justeringar gillat att stilen inte är alltför barnslig i sitt uttryck.

Expertgrupp barn

Jag har gått BRIS digitala utbildning i metoden "Expertgrupp barn" som tar avstamp i barnkonventionen. Metoden kan användas i sammanhang där barn ska komma till tals, till exempel i workshops för att analysera ett nytt läromedel eller metodmaterial. Läs om "Expertgrupp barn" här >> 

Pysselboken Solrosfrön
sjuktviktigt.jpg

Illustrationer till metodmaterial för barn på flykt. Framtagen i samarbete med Nacka Terapi. 

bottom of page