top of page

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy gäller hanteringen av personuppgifter enligt EUs dataförordning GDPR som träder i kraft 25 maj 2018.

Om du är, har varit eller visat intresse att bli kund eller leverantör hos Bergman Illustrerat, så är det troligt att jag har samlat in viss information om dig. Samma sak om du valt att prenumerera på mitt nyhetsbrev.

PERSONUPPGIFTER

Bergman Illustrerat värnar alltid om din integritet. Jag samlar aldrig in mer uppgifter än jag behöver. Jag överlåter eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Undantag kan gälla partners med vilka jag har personuppgiftsbiträdesavtal samt till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut.

INSAMLING AV DATA

Jag kan samla in data när du anmäler dig till mitt nyhetsbrev, när du kontaktar mig via min webbplats, när du kontaktar mig via mail, telefon, brev eller vid fysiska möten och när du interagerar med mig i sociala medier. 

Olika typer av information som jag kan lagra om dig (observera att detta nästan uteslutande är information som du själv ger till mig, och att jag inte alltid samlar in alla typer av data):

 

Person- & kontaktinformation: Namn, e-postadress, telefonnummer, titel, arbetsplats.

Betalningsinformation: org.nr. / personnr., referensperson, fakturaadress, faktureringsinformation.

AUTOMATISK INSAMLING AV DATA

När du besöker företagets webbplats sparas automatiskt data om dig i Cookies och Loggfiler. Jag gör detta för att kunna ge webbplatsbesökare en snabbare och bättre användarupplevelse samt för att kunna mäta trafik med verktyg som Google Analytics, via Facebook Pixel och Hotjar. Denna information är anonymiserad för mig. 

VAR LAGRAS UPPGIFTER OM DIG?

Jag lagrar dina personuppgifter inom EU/EES. 
Jag sparar dina data så länge som det krävs för att uppnå det syfte för vilken informationen samlades in.  När det gäller information avsedd för redovisningskrav sparas informationen så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

HUR SKYDDAS MINA UPPGIFTER?

Jag gör mitt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör jag med både tekniska och organisatoriska åtgärder.

VILKA ÄR MINA RÄTTIGHETER?

Enligt lagen om dataskydd har du rätt till kontroll över dina egna informationsuppgifter och information om hur jag behandlar dessa uppgifter. Du kan höra av dig till mig om du vill utöva någon av dina rättigheter. Det kan till exempel vara att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller helt ta bort dina uppgifter (i det fall dina uppgifter krävs på grund av avtal eller lagstiftning kan vi inte radera alla uppgifter).

 

ÄNDRING

Bergman Illustrerat kan komma att ändra sin dataskyddspolicy. I det fall detta sker kommer jag att upplysa om detta via digitala utskick samt på företagets webbplats www.bergmanillustrerat.com

 

Har du fler frågor gällande hantering av data och vår dataskyddspolicy är du självklart välkommen att höra av dig till mig.


Emilie Bergman

Bergman Illustrerat

+46 736 37 47 76
emilie@bergmanillustrerat.com

bottom of page