Grafisk Design och visuell identitet

Grafisk Design och visuell identitet

Grafisk Design och visuell identitet av workshopen Food & Wine i Stockholm. På uppdrag av Italienska Statens utrikeshandelsbyrå

Branding koncept Live-in

Branding koncept Live-in

Branding Live-in

Branding Live-in

Logotyp Design

Logotyp Design

sthlm_kulturbyra

sthlm_kulturbyra

Design logotyp

Design logotyp

Logo Design

Logo Design

Logo Design

Logo Design

Logo Magasin

Logo Magasin

Grafisk design Logotyp

Grafisk design Logotyp

Grafisk design av logotypen till företaget Sjörestaurering AB. VD Brian Huser önskade även en engelsk variant.

Bergman Illustrerat vill kommunicera på ett medvetet sätt i sitt arbete och har alltid med sig ett reflekterande kring genus, normer, jämställdhet och miljö.
  • Instagram
  • Facebook

ART DIRECTOR  –  GRAFISK FORMGIVARE  –  ILLUSTRATÖR – STOCKHOLM