AD / formgivare för Svensk Vindenergis

logotyp och för deras konferens VIND.